СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2021-2022 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Ръководител Име на клуб Възрастова група Тематична област Тематична подобласт
1. Мария Ушилкова ,,Народни танци” 1 клас

 

Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
2. Стефка Окманова  ,,Познайник” 1 клас Дигитална креативност Дигитални умения

 

3. Вера Еринина  ,,Вълшебна реалност” 1-6 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
4. Виолета Гавалюгова  ,,Сръчни ръчички” 2 клас Тeхнологии Техника и технологии

 

5. Ана Тоцкова  ,,Малки творци” 2 клас Технологии Техника и технологии
6. Петрана Костова ,,Арт работилница” 2 клас Тeхнологии Техника и технологии

.

7. Крум Дамянов ,,Православно вероучение” 2-7 клас Гражданско образование Институционални знания и култура
8. Светла Попова ,,Сръчковци” 3 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
9. Велина Пендичева ,,Звездички” 3 клас Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства

 

10. Велина Пендичева ,,Звезди” 3 – 7 клас

 

Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
11. Димитър Георгиев ,,Вокално-инструмен. група ,,Славейче” 3 – 7 клас Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
12. Василена узунова ,,Екоманиаци” 5 клас

 

Технологии Природо – математическо знание
13. Мария Мингова ,,Млад предприемач”

 

6 клас Технологии Предприемачество
14. Стояна Тюхкова ,,С любов към природата” 6 клас Екологично образование и здравословен начин на живот Екология
15. Цветана Димова Туристико-исторически клуб ,,Приключенци”

 

5 клас Гражданско образование Интеркултурна комуникация

Информация от дейностите на групите по интереси за 2021-2022 учебна година:

  1. Клуб „Познайник“.
  2. Клуб „Вълшебна реалност“.
  3. Клуб „Сръчни ръчички“.
  4. Клуб „Малки творци“.
  5. Клуб „Арт работилница“.
  6. Клуб „Сръчковци“.
  7. Клуб „Екоманиаци“.
  8. Клуб „Млад предприемач“.
  9. Клуб „С любов към природата“.
  10. Туристико-исторически клуб „Приключенци“.

СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2020-2021 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

 

Име на клуб Възрастова група Тематична област
1. Народни танци 4 клас Изкуства и култура
2. Млад журналист 4 клас Технологии
3. Сръчковци 2 клас Технологии
4. Звезди 3 – 7 клас Изкуства и култура
5. Арт работилница 1 клас Технологии
6. Вокално-инструментална група ,,Славейче” 5 – 6 клас Изкуства и култура
7. Млад еколог 5 клас Екологично образование и здравословен начин на живот
8. Млад предприемач 5 клас Технологии
9. Приключенци 5 клас Гражданско образование
10. Еко маниаци 5 – 6 клас Технологии
11. Православно вероучение 2 – 4 клас
Гражданско образование