СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2023-2024 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Ръководител Име на клуб Възрастова група Тематична област Тематична подобласт
1. Бойка Темелкова – старши начален учител ,,Здрави, бодри и усмихнати”  

2. клас – 1 група с 20 ученици

 

Екологично образование и здравословен начин на живот Хранене и здраве
2. Стефка Окманова – учител начален етап  ,,Чуднотворци” 3. клас – 1 група с 13 ученици Технологии Техника и технологии

 

3. Вера Еринина – старши ресурсен учител  ,,Вълшебна реалност” 2-7. клас – 1 група с 14 ученици Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
4. Ана Тоцкова – старши начален учител  ,,Малки таланти” 4. клас – 1 група с 13 ученици Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет
5. Петрана Костова  ,,Живеем и празнуваме заедно” 4. клас – 1 група с 13 ученици Гражданско образование Интеркултурна комуникация
6. Величка Иванова – старши учител ООП в прогимназиален етап ,,Аз и светът около мен – уча и играя” 5-7. клас –

1 група с 16 ученици

Технологии Езиков свят

.

7. Велина Пендичева – старши учител начален етап ,,Звезди” 3-5. клас – 1 група с 16 ученици Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
8. Велина Пендичева – старши учител начален етап ,,Звездички” 2. клас – 1 група с 16 ученици Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
9. Димитър Георгиев – учител по музика Вокално- инструментална група ,,Славейче” 2-5. клас – 1 група с 14 ученици Изкуства и култура  

Сценични и танцови изкуства

 

10. Мария Мингова – старши учител ООП в прогимназиален етап ,,Млад предприемач – професионално ориентиране” 7. клас – 1 група с 13 ученици

 

Технологии Предприемачество
11. Стояна Тюхкова – старши учител ООП в прогимназиален етап ,,В света на изкуството” 1 група с 13 ученици Изкуства и култура Изящни изкуства
12. Запринка Катранджиева – учител ООП в прогимназиален етап ,,Магията на българското творчество” 1 група с 13 ученици

 

Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет
13. Цветана Димова  

Туристико-исторически клуб ,,Приключенци”

 

5-6. клас – 1 група с 16 ученици Гражданско образование Интеркултурна комуникация
14. Цветелина Татанова  – външен лектор ,,Християнски празници” 2-7. клас – 1 група с 13 ученици Гражданско образование Институционални знания и култура


СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2022-2023 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Ръководител Име на клуб Възрастова група Тематична област Тематична подобласт
1. Бойка Темелкова ,,Здрави, бодри и усмихнати”  

1 клас

 

Екологично образование и здравословен начин на живот Хранене и здраве
2. Стефка Окманова  ,,Чуднотворци” 2 клас Технологии Техника и технологии

 

3. Вера Еринина  ,,Вълшебна реалност” 2-7 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
4. Виолета Гавалюгова  ,,Забавна математика” 3 клас Математика Приложна математика

 

5. Ана Тоцкова  ,,Малки творци” 3 клас Технологии Техника и технологии
6. Петрана Костова ,,Смятай лесно и интересно” 3 клас Математика Приложна математика

.

7. Крум Дамянов ,,Православно вероучение” 5 клас Гражданско образование Институционални знания и култура
8. Светла Попова ,,Сръчковци” 4 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
9. Велина Пендичева ,,Звездички” 3 клас Изкуства и култура  

Сценични и танцови изкуства

 

10. Велина Пендичева ,,Звезди” 3 – 5 клас

 

Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
11. Димитър Георгиев ,,Вокално-иструмент. група ,,Славейче” 2 – 5 клас Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
12. Мария Белчева ,,С IT – напред” 5 клас

 

Дигитална креативност Дигитални умения
13. Мария Мингова  

,,Млад предприемач”

 

7 клас Технологии Предприемачество
14. Стояна Тюхкова ,,С поглед към природата” 7 клас Екологично образование и здравословен начин на живот Екология
15. Цветана Димова Туристико-исторически клуб ,,Приключенци”

 

5 – 6 клас Гражданско образование Интеркултурна комуникация
16. Мария Стаматова  

Група ,,Млади червенокръстци” – БЧК

 

4 и 7 клас Екологично образование и здравословен начин на живот Знания за здравето


СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2021-2022 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Ръководител Име на клуб Възрастова група Тематична област Тематична подобласт
1. Мария Ушилкова ,,Народни танци” 1 клас

 

Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
2. Стефка Окманова  ,,Познайник” 1 клас Дигитална креативност Дигитални умения

 

3. Вера Еринина  ,,Вълшебна реалност” 1-6 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
4. Виолета Гавалюгова  ,,Сръчни ръчички” 2 клас Тeхнологии Техника и технологии

 

5. Ана Тоцкова  ,,Малки творци” 2 клас Технологии Техника и технологии
6. Петрана Костова ,,Арт работилница” 2 клас Тeхнологии Техника и технологии

.

7. Крум Дамянов ,,Православно вероучение” 2-7 клас Гражданско образование Институционални знания и култура
8. Светла Попова ,,Сръчковци” 3 клас Технологии Развитие на въображението – моделиране, творчество, памет.
9. Велина Пендичева ,,Звездички” 3 клас Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства

 

10. Велина Пендичева ,,Звезди” 3 – 7 клас

 

Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
11. Димитър Георгиев ,,Вокално-инструмен. група ,,Славейче” 3 – 7 клас Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства
12. Василена узунова ,,Екоманиаци” 5 клас

 

Технологии Природо – математическо знание
13. Мария Мингова ,,Млад предприемач”

 

6 клас Технологии Предприемачество
14. Стояна Тюхкова ,,С любов към природата” 6 клас Екологично образование и здравословен начин на живот Екология
15. Цветана Димова Туристико-исторически клуб ,,Приключенци”

 

5 клас Гражданско образование Интеркултурна комуникация

Информация от дейностите на групите по интереси за 2021-2022 учебна година:

 1. Клуб „Познайник“.
 2. Клуб „Вълшебна реалност“.
 3. Клуб „Сръчни ръчички“.
 4. Клуб „Малки творци“.
 5. Клуб „Арт работилница“.
 6. Клуб „Сръчковци“.
 7. Клуб „Екоманиаци“.
 8. Клуб „Млад предприемач“.
 9. Клуб „С любов към природата“.
 10. Туристико-исторически клуб „Приключенци“.
 11. Клуб „Народни танци“.

СПИСЪК

на групи за занимания по интереси – 2020-2021 учебна година

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

 

Име на клуб Възрастова група Тематична област
1. Народни танци 4 клас Изкуства и култура
2. Млад журналист 4 клас Технологии
3. Сръчковци 2 клас Технологии
4. Звезди 3 – 7 клас Изкуства и култура
5. Арт работилница 1 клас Технологии
6. Вокално-инструментална група ,,Славейче” 5 – 6 клас Изкуства и култура
7. Млад еколог 5 клас Екологично образование и здравословен начин на живот
8. Млад предприемач 5 клас Технологии
9. Приключенци 5 клас Гражданско образование
10. Еко маниаци 5 – 6 клас Технологии
11. Православно вероучение 2 – 4 клас
Гражданско образование