Колектив

Цветанка Петричкова
Директор
Сергей Тричков
Заместник-директор учебна дейност
Мариана Чолакова
Счетоводител
Александра Милева
Касиер – домакин
ПОРТФОЛИО
Запринка Катранджиева
Технически секретар
Мария Стаматова
Педагогически съветник
ПОРТФОЛИО
Виолета Гавалюгова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Наталия Джингарова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Йорданка Шарланджиева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Вангелийка Жбантова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Катерина Даракчиева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Росица Кондева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Светла Попова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Катя Киримова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Илко Мавродиев
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Стоян Ланев
Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Йорданка Камишева
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Гергина Матева
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Николина Бараклийска
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Галя Чонгова – Стойкова
Старши учител по Български език и литература
Петрана Левакова
Старши учител по Български език и литература
ПОРТФОЛИО
Величка Иванова
Старши учител по Английски език
ПОРТФОЛИО
Иванка Вангелова
Старши учител по Английски език
ПОРТФОЛИО
Стойка Гемеджиева
Старши учител по Руски език
ПОРТФОЛИО
Антоанета Дерменджиева
Старши учител по Немски език
ПОРТФОЛИО
Юлия Алмишева
Старши учител по Математика
ПОРТФОЛИО
Николина Менова
Старши учител по Математика
ПОРТФОЛИО
Катерина Бозова
Старши учител по Физика и астрономия, възпитател прогимназиален етап
ПОРТФОЛИО
Борислав Окманов
Старши учител по Информатика и информационни технологии
ПОРТФОЛИО
Ваня Ролева
Старши учител по Природни науки
ПОРТФОЛИО
Фатме Янузова
Учител по Английски език
Цветана Димова
Старши учител по История и цивилизация
Димитър Караиванов
Старши учител по География и икономика
Димитър Георгиев
Старши учител по Музика
ПОРТФОЛИО
Стояна Тюхкова
Старши учител по Изобразително изкуство
ПОРТФОЛИО
Айрие Ходжова
Старши учител по Физическа култура и спорт
ПОРТФОЛИО
Мария Мингова
Старши учител по Технологии
ПОРТФОЛИО
Елена Язикова
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Елена Петкова
Възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Мария Ушилкова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Велина Пендичева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Маргарита Хрисимова
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Таня Шопова
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Иван Хрисимов
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Ана Тоцкова
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
ПОРТФОЛИО
Василена Узунова
Учител по физика, възпитател прогимназиален етап
ПОРТФОЛИО
Крум Дамянов
Учител, начален етап, религия
Виктория Павлова
Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)