ЗА НАС

Нашето училище е удостоено да носи името на великия български революционер и борец за свобода – Гоце Делчев. Това е името и на нашия красив град – Гоце Делчев, който някога се е казвал Неврокоп. Преведено на български означава здрави корени.

Училище, училищен живот:
Второ Основно Училище “Гоце Делчев” е разположено в центъра на град Гоце Делчев. Обърнато е с лице към планините Пирин, Алиботуш и Славянка. На север гледа към заснежените върхове на Рила планина, а на изток се стига с поглед до Родопи планина и сгушените в нея малки селца.

Второ Основно Училище е наследник на първото българско светско училище, което отваря врати през далечната 1862г. През 1951-1952 година то прераства в педагогическо училище, в което години наред се подготвят голям процент от началните учители в целия Гоцеделчевски регион. Днес в него работят 47 учители, идват външни лектори, ресурсни учители, педагогически съветник – психолог, обслужващ персонал. Всички те се грижат за над 520 ученика от първи до седми клас.

Средно учениците имат по шест часа на ден. Изучават всички общообразователни и задължителни науки – математика, химия, биология, БЕЛ, физика, география и др. В следобедните часове се посещават клубове по интереси – ателиета, туристически клубове, спортни клубове, Шахклуб, Кино клуб, клубове по английски и немски език, ФУЧ Религия, ЗУЧ, ИУЧ, които допълнително развиват, обогатяват, възпитават учениците.

Учениците подготвят тържества, рецитали, представления, концерти, спектакли, тематични вечери, благотворителни кампании и много други юбилейни, патронни, международни празници през годината. Отбелязваме трети март, 4 февруари, 19 февруари, 25 март, 1 ноември /ден на будителите/, 25 декември, 22 април /Ден на земята/, 9 май /Ден на Европа/, 24 май /Българската писменост и култура/ и много др. Най-тържествено отбелязвания ден е патронният празник на нашето училище, денят на Гоце Делчев – 4 май. Учениците са подкрепяни във всяка тяхна благородна инициатива и творческа изява.

Те сами се включват в общински, социални и национални каузи. Набират средства, участват в дарителски кампании. Част от тях са доброволци към Неправителствени Организации, Училищни и Общински детски съвети, като по този начин  заразяват приятели и съученици с ценностите на ЕС.

В училище се организират два ежегодни похода – пролетен и зимен. Набляга се на екологичното възпитание, здравословния начин на живот, духовното и културно развитие, обогатява се ума, но и сърцето.

Влошената икономическа обстановка през последните години донесе след себе си голяма материална и духовна бедност. Децата се затвориха, станаха безразлични, несигурни, изнервени, а оттук и агресивни. Може би не виждат перспективи, за да се развиват. Затова във Второ ОУ ние подкрепяме техните идеи, техният ентусиазъм, предоставяме поле за изява в училище и извън него. Създаваме възможности за пътуване, общуване и срещи с връстници от други градове и държави. Знаем колко важни са личният контакт, информираността, новите приятелства – участваме в проекти, създаваме партньорства за по-доброто им бъдеще.

Преди няколко години спечелихме проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ни се казваше „С приятели творим”. Споменаваме инициативата, защото тя ободри учениците, училищната атмосфера, сплоти участниците и доказа, колко е важно за гражданското им развитие включването в европейски проекти.

Във Второ основно училище „Гоце Делчев” съвместно се учат – християни, мюсюлмани и роми. В учебния процес интегрираме и учениците със специални образователни потребности. Това е един „урок”  за дружба, толерантност, мир, разбирателство, солидарност, братство, справедливост, равенство и щастие. В такава среда очакван резултат е децата да се научат да правят правилния избор в ежедневието си, да бягат от всички форми на насилие, агресия и несправедливост. Това е урок по “европейско гражданство“.

Днес училището разполага с реновирана, модерна сграда; светли, просторни кабинети; асансьор, игротека за малките първокласници; две компютърни зали; интернет и безжична (тип WiFi) мрежа; офиси; актова зала; физкултурен салон; просторен двор със спортни площадки и зелени площи; футболно игрище с изкусвена настилка; видео наблюдение и охрана.
Но най-скъпото от всичко – професионален екип, загрижен за бъдещето на децата ни.