Графици


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.коледна
03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл.междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.пролетна за І-VII клас

Неучебни дни:

  • 17.05.2024 г. – ДЗИ по Български език и литература
  • 20.05.2024 г. – Втори ДЗИ

Неучебни дни за провеждане на НВО в VII клас:

  • 19.06.2024 г. – БЕЛ
  • 21.06.2024 г. – Математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

  • 06.02.2023 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

  • 29.05.2024 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
  • 14.06.2024 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
  • 28.06.2024 г. – VII клас ( 18 учебни седмици )