Графици

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.коледна
01.02.2022 г.междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.пролетна за І-VII клас
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен
ден за училищни, просветни
и културни дейности

Неучебни дни:

  • 26.05.2022 г. – ДЗИ по Български език и литература
  • 27.05.2022 г. – Втори ДЗИ

Неучебни дни за провеждане на НВО в VII клас:

  • 14.06.2022 г. – БЕЛ
  • 16.06.2022 г. – Математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  • 02.02.2022 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

  • 31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
  • 15.06.2022 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
  • 30.06.2022 г. – VII клас ( 18 учебни седмици )