Важно за седмокласници

График на дейностите за прием в VIII клас

ВАЖНИ СРОКОВЕ

1Обявяване на резултатите от изпитите.до 28.06.2023 г., вкл.
2Получаване на служебна бележка с оценките от изпититедо 01.07.2023 г. вкл.
3Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейности в училищното образование05.07 – 07.07.2023 г. вкл.
4Обявяване на списъка с приетите ученици на първи етап на класиране.до 12.07.2023 г. вкл.
5Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13.07 – 17.07.2023 г. вкл.
6Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19.07.2023 г. вкл.
7Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20.07 – 24.07.2023 г. вкл.
8Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2023 г.
9Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26.07 – 27.07.2023 г. вкл.
10Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31.07.2023 г.
11Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01.08 – 02.08.2023 г. вкл.
12Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04.08.2023 г. вкл.
13Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора на училището до 11.09.2023 г. вкл.
14Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14.09.2023 г. вкл.
******
РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

1. Проверете вашите резултати с номера си и идентификационния код на адрес:  https://infopriem.mon.bg/login/

2. Учениците / родителите могат да подадат заявление в училищата, в които се обучават или в друго училище. Всеки кандидат подава само едно заявление.

3. За период на подаване на заявление за първи /от 05.07. до 07.07.2023 г./ и трети /от 26.07. до 27.07.2023 г./ етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

Комисията ще работи в кабинет 102.

Документи, които са представят за първо класиране:

  • Свидетелство за завършено основно образование / копие /
  • Служебна бележка с оценки и резултати / копие /

При подаване на заявлението, носете копия и оригинали за сравняване, както и медицинското свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по членове 15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профили „изкуства“, „спорт“ или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика /

Прием на ПМГ “Яне Сандански” в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г.

Прием на НПГ “Димитър Талев” в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г.

Прием на ПГ по МСС “Пейо К. Яворов” в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г.