Важно за седмокласници

График на дейностите за прием в VIII клас

ВАЖНИ СРОКОВЕ

1Обявяване на резултатите от изпитите.до 28.06.2024 г., вкл.
2Получаване на служебна бележка с оценките от изпититедо 01.07.2024 г. вкл.
3Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейности в училищното образование08.07 – 10.07.2024 г. вкл.
4Обявяване на списъка с приетите ученици на първи етап на класиране.до 12.07.2024 г. вкл.
5Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране15.07 – 17.07.2024 г. вкл.
6Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19.07.2024 г. вкл.
7Записване на приетите ученици на втори етап на класиране22.07 – 24.07.2024 г. вкл.
8Обявяване на свободните места за трети етап на
класиране
25.07.2024 г.
9Подаване на заявление за участие в трети етап
на класиране
26.07 и 29.07.2024 г.
10Обявяване на резултатите от третия етап на
класиране
до 30.07.2024 г.
11Записване на класираните ученици на трети
етап на класиране
31.07 и 01.08.2024 г.
12Обявяване на свободните места за четвърти
етап на класиране
до 02.08.2024 г. вкл.
13Подаване на заявление за участие в четвърти
етап на класиране
05.08 и 06.08.2024 г.
14Обявяване на резултатите от четвърти етап на
класиране
до 07.08.2024 г. вкл.
15Записване на класираните ученици на четвърти
етап на класиране
08.08 – 09.08.2024 г.
16Обявяване на свободните места след четвърти
етап на класиране
до 12.08.2024 г. вкл.
17Попълване на свободните места след четвърти
етап на класиране
определя се от директора, до 11.09.2024 г.
18Утвърждаване на реализирания държавен
прием
до 14.09.2024 г. вкл.
******
РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

1. Проверете вашите резултати с номера си и идентификационния код на адрес:  https://infopriem.mon.bg/login/

2. Учениците / родителите могат да подадат заявление в училищата, в които се обучават или в друго училище. Всеки кандидат подава само едно заявление.

3. За период на подаване на заявление за първи /от 08.07. до 10.07.2024 г./ и трети /26.07. и 29.07.2024 г./ етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

Комисията ще работи в кабинет 102.

Документи, които са представят за първо класиране:

  • Свидетелство за завършено основно образование / копие /
  • Служебна бележка с оценки и резултати / копие /

При подаване на заявлението, носете копия и оригинали за сравняване, както и медицинското свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по членове 15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профили „изкуства“, „спорт“ или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика /

Прием на ПМГ “Яне Сандански” в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г.

Прием на НПГ “Димитър Талев” в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г.

Прием на ПГ по МСС “Пейо К. Яворов” в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г.