Важно за седмокласници

График на дейностите за прием в VIII клас

ВАЖНИ СРОКОВЕ

1Обявяване на резултатите от изпитите.до 25.06.2021 г., вкл.
2Получаване на служебна бележка с оценките от изпититедо 01.07.2021 г. вкл.
3Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейности в училищното образование05.07 – 07.07.2021 г. вкл.
4Обявяване на списъка с приетите ученици на първи етап на класиране.до 13.07.2021 г. вкл.
5Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16.07.2021 г. вкл.
6Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20.07.2021 г. вкл.
7Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22.07.2021 г. вкл.
8Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23.07.2021 г.
9Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26.07 – 27.07.2021 г. вкл.
10Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29.07.2021 г.
11Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30.07.2021 г.
12Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02.08.2021 г. вкл.
13Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.
14Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14.09.2021 г. вкл.
******
РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

1. Проверете вашите резултати с номера си и идентификационния код на адрес:  http://priem.mon.bg

2. Учениците / родителите могат да подадат заявление в училищата, в които се обучават или в друго училище. Всеки кандидат подава само едно заявление.

3. За период на подаване на заявление за първи / от 05.07. до 07.07. 2021/ и трети / от 26.07. до 27.07.2021 г./ етап на класиране, във Второ ОУ “Гоце Делчев” ще работи комисия за прием на документи с работно време от 08.00 часа до 18.00 часа.

Комисията ще работи в кабинет 116.

Документи, които са представят за първо класиране:

  • Свидетелство за завършено основно образование / копие /
  • Служебна бележка с оценки и резултати / копие /

При подаване на заявлението, носете копия и оригинали за сравняване, както и медицинското свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по членове 15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профили „изкуства“, „спорт“ или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика /

Прием на ПМГ “Яне Сандански” в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Прием на НПГ “Димитър Талев” в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Прием на ПГ по МСС “Пейо К. Яворов” в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г.