4 Клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

ІV клас

  • Български език и литература – 27 май 2024 год.
  • Математика – 28 май 2024 год.

Примерни тестове за НВО за 4 клас можете да намерите на сайта на МОН.

Анализ на резултатите от НВО 4 клас през последните години: