4 Клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

ІV клас

  • Български език и литература – 29 май 2023 год.
  • Математика – 30 май 2023 год.

Примерни тестове за НВО за 4 клас можете да намерите на сайта на МОН.

Анализ на резултатите от НВО 4 клас през последните години: