ВАЖНО!

Уважаеми ученици и родители,

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД-09-4756/30.11.2021 г., Заповед № РД-09-2408/18.02.2022 г.  на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-177/17.02.2022 г. на директора на РЗИ-Благоевград,

се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VI клас

и същите преминават в ОРЕС считано от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително.

Повече информация за графика и дневния режим – в секцията ни Обучение от разстояние в електронна среда.