Второ ОУ „Гоце Делчев“ е одобрено и се включва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – модул 1 „Изкуства“, категория „Танцово изкуство“.

Основните цели на проекта са:

 1. Засилване интереса на учениците към танцовото изкуство и преодоляване на отчуждението между тях.
 2. Повишаване на танцовата култура на учениците, запознаване и съхраняване на културните ценности.
 3. Стимулиране на итереса на учениците към богатото танцово наследство.
 4. Подобряване на психо-емоционалното и социално развитие на учениците, уменията им за общуване в неформална среда и за създаване на нови приятелства.
 5. Изграждане на умения за здравословен начин на живот.
 6. Подобряване на уменията за работа в екип на учениците.

Описание на групите, които ще бъдат сформирани в училище:

 • Направление: Модул 1. Изкуства
 • Категория: Танцово изкуство
 • Описание/характеристика на избраната категория: Българските народни танци оцеляват през вековете до днес, заради своите пъстри костюми, завладяваща музика, кръшни хора и песни, които са толкова различни в отделните части на България, но обединени от силата на духа. В програмата е заложено изучаване на народни танци от пет етнографски области на България – Северняшка, Тракийска, Добруджанска, Шопска и Пиринска.

Групите ще бъдат 2:

I група

Възрастова група: 1 – 4 клас

Брой участници в групата: 20

Ръководители на групата:

 1. Надя Шушутева – външен специалист
 2. Мария Ушилкова – начален учител във Второ ОУ „Гоце Делчев“

II група

Възрастова група: 5 – 7 клас

Брой участници в групата: 15

Ръководители на групата:

 1. Надя Шушутева – външен специалист
 2. Галя Чонгова – Стойкова – прогимназиален учител във Второ ОУ „Гоце Делчев“