Второ ОУ „Гоце Делчев“ е одобрено и за поредна година се включва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“:

Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

Модул 2. „Спорт” – Сформиране на групи за занимания в сферата на спорта – отбори по баскетбол и футбол

Описание на групите, които ще бъдат сформирани в училище:

І. По Национална програма ,,Заедно в изкуствата и в спорта”, Модул 1 ,,Изкуства  във Второ ОУ «Гоце Делчев», гр. Гоце Делчев  за учебната 2023/2024 г. брой групи и участниците в тях и съответните ръководители, както следва:

  1. I група, Категория ,,Танцово изкуство”, 20 ученици, от I до IV клас с ръководители: Мария Ушилкова начален учител във Второ ОУ ,,Гоце Делчев” и Надя Шушутева – специалист хореограф, външен лектор.
  2. II група, Категория ,,Танцово изкуство”, 15 ученици, от V до VII клас с ръководители: Галя Чонгова-Стойкова старши учител в пригимназиален етав във Второ ОУ ,,Гоце Делчев” и Надя Шушутева – специалист хореограф, външен лектор.

 

ІI. По Национална програма ,,Заедно в изкуствата и в спорта”, Модул 2 ,,Спорт  във Второ ОУ «Гоце Делчев», гр. Гоце Делчев  за учебната 2023/2024 г. брой групи и участниците в тях и съответните ръководители, както следва:

  1. I отбор, Категория ,,Бскетбол”, 15 ученици, от II възрастова група с ръководители: Айрие Ходжова старши учител по ФВС и треньор по баскетбол.

2. II отбор, Категория ,,Футбол”, 20 ученици, от II възрастова група с ръководители: Стоян Панев учител по ФВС и треньор по футбол във Второ ОУ ,,Гоце Делчев”.