Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”

Дейности по програмата:

Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържаща информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при подбора на материалите за неговото портфолио, както и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което позволява да се оцени не само на конкретен резултат, но и процесът на учене.

За изпълнението на Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ да се сформира екип за управление на проекта към Второ ОУ „Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев:

І. Екип за проекта в състав:

  1. Виолета Гавалюгова – старши учител начален етап, I а клас
  2. Елена Петкова – старши учител начален етап, I б клас
  3. Ана Тоцкова – учител начален етап, I в клас
  4. Петранка Костова – старши учител начален етап, I г клас
  5. Вангелийка Жбантова – старши учител начален етап, II а клас
  6. Росица Кондева – старши учител начален етап, II б клас
  7. Светла Попова – старши учител начален етап, II в клас
  8. Елена Язикова – старши учител начален етап, III а клас
  9. Велина Пендичева – старши учител начален етап, III б клас
  10. Стоян Ланев – старши учител начален етап, III в клас
  11. Николина Бараклийска – старши учител начален етап, IV а клас
  12. Гергина Матева – старши учител начален етап, IV б клас
  13. Мария Ушилкова – учител начален етап, IV в клас