НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ; Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 г.

От 2020 – 2021 учебна година Второ ОУ „Гоце Делчев“ разполага с площадка за обучение по БДП.

Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.

По проекта, на учениците от училището ни е осигурено и ползването на вътрешна площадка по БДП.