НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“

Дейност 6. 4. Внедряване на електронен дневник

Дейност 5.      Средства за интернет свързаност

Дейност:         Интерактивни дисплеи и хардуер