Записани ученици в I клас след първо класиранe във Второ ОУ „Гоце Делчев“

Свободните места се запълват до 15.09.2024 г., след подаване на заявление и предоставяне на необходимите документи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА