Единна информационна система за проверка на резултатите от НВО в VII клас и подаване на заявения за кандидатстване online в VIII клас

График на дейностите за прием в VIII клас

Обявен план-прием на средните училища в гр. Гоце Делчев за учебната 2023/2024 година:

Прием на ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев в VІІІ клас

 

Прием на НПГ “Димитър Талев” в VІІІ клас

 

Прием на ПГ по МСС “Пейо К. Яворов” в VІІІ клас