IПърво класиране за прием в I-ви клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед за първо класиране за 2021/2022 уч. година

II. Записване:
Записването на учениците се извършва след представяне на оригинално Удостоверение за задължително предучилищно образование
от 22 до 24 юни 2021 г. до запълване на обявените места за прием в I клас във Второ ОУ ,,Гоце Делчев” за учебната 2021/2022 год., съгласно реда на класиране на учениците.