IПърво класиране за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

КЪМ 30.06.2022 Г. ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС!

Списък на записаните ученици в I клас за учебната 2022/2023 година във Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев към 30.06.2022 г. по паралелки.

Свободни места за записване в I клас за учебната 2022/2023 година във Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев след Първо класиране – 7

Списък на класираните ученици за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

II. Записване:
Записването на учениците се извършва след представяне на оригинално Удостоверение за задължително предучилищно образование от 22 до 24 юни 2022 г. до запълване на обявените места за прием в I клас във Второ ОУ ,,Гоце Делчев” за учебната 2022/2023 год., съгласно реда на класиране на учениците.

 

За повече информация относно приема в I клас за учебната 2022/2023 г. моля посетете секцията Прием първи клас в сайта на Второ ОУ „Гоце Делчев“.