Г-жа Вера Еринина, ресурсен учител във Второ основно училище „Гоце Делчев“, проведе открит урок на тема: „В горския свят чрез думи и възприятия“.
В него гостите проследиха проявата на уменията на ученици с различни образователни потребности за четене и разбиране на текст, за сетивна ориентация и възпроизвеждане на дадена история.
„В горския свят чрез думи и възприятия“ е част от типа уроци по метода „Приказки от кутията”. Това е интерактивен урок на базата на мултисензорна стимулация, предназначен за ученици с широк спектър на специални образователни потребности. Точно този начин на съчетаване на комплексна сетивна стимулация с поднасяне и упражняване на адаптиран учебен материал, който използваме във Второ основно училище „Гоце Делчев“, е непознат за масовото обучение на ученици със СОП, а може да бъде ефективен метод, предлагащ широка вариативност в работата на учителя и учениците, съобразена с индивидуалните особености и потребности на децата.
Вниманието и активността на учениците, съчетани с положителните емоции и удовлетвореност продължиха през целия учебен час. Ръководството и учителите видяха един коренно различен урок, както и резултатите, които се постигат при системното и целенасочено обучение на учениците на допълнителна подкрепа.
Поздравления за децата и техния учител г-жа Еринина!