В края на лятната ваканция тридесет и четирима ученици от Второ основно училище „Гоце Делчев“ повишават готовността си за реакция при наводненията и последващи кризи, като участват в обучение по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.

Проектът се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН – МВР), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.” Обучението е петдневно, при 6 учебни часа за всеки ден, които ще се водят от служители на ГД ПБЗН – МВР, преминали специализирани обучения в страната и чужбина за работа с деца и преподаване на учебното съдържание по достъпен и интересен начин.

Децата са впечатлени от близкия контакт с пожарникарите. В свободното си време играят и се забавляват.

Снимки от обучението може да разгледате в публикацията ни на фейсбук страницата на училището тук.