1. Олимпиада по Български език и литература – Гоце Делчев, 22.01.2022г.
 • Рая Витанова, Томас Любенов и Георги Божов (V клас) – класирани за областен кръг;
 • Мария Дапева и Рафаел Барухов (VI клас) – класирани за областен кръг.

 

 1. Олимпиада по Руски език –  Гоце Делчев, 07.01.2022 г.
 • Елис Барутева и Рая Витанова (V клас) – класирани за областен кръг.

 

 1. Олимпиада по Математика – Гоце Делчев, 11.12.2021 г.
 • Теодора Делииванова (IV клас) – класирана за областен кръг.

 

 1. Олимпиада по История и цивилизации – Гоце Делчев, 14.01.2022 г.
 • Валентина Джингарова и Иван Георгиев (VI клас) – класирани за областен кръг.

 

 1. Олимпиада по География и икономика – Гоце Делчев, 15.01.2022 г.
 • Анифе Караилиева, Габриела Синанова, Стела Кавалова,

Абдуллах Ходжев, Емел Катрева, Никол Тозева, Рая Гущерова

и Атанас Литаров – класирани за областен кръг.

 

 1. Олимпиада по Химия и опазване на околната среда – Гоце Делчев, 21.01.2022 г.
 • Атанас Литаров (VII клас) – класиран за областен кръг.