ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”

  • 16 от общо 22 паралелки в училището се включиха в Националната програма
  • Проведохме 32 инициативи съвместно с родителите
  • 511 родители на ученици се включиха активно в училищния живот
  • Проведохме спортен празник под надслов: „Да бъдем деца, заедно с нашите деца“