Класните ръководители на 2.Б и 2.В клас проведоха ИЗНЕСЕН урок по Околен свят на тема „Как да се защитим при природни бедствия“. Мястото бешe Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Гоце Делчев. Учениците наблюдаваха с интерес демонстрацията на пожарникарите и се включиха с голямо желание в учебната игра, в която трябваше да гасят огньове, облечени като огнеборци.

Емоциите бяха положителни, а знанията ще останат трайни!