Най-вълнуващият български празник – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май, днес бе тържествено отбелязан във Второ основно училище „Гоце Делчев“.
Директорът на училището, госпожа Цветанка Петричкова, поздрави всички ученици и учители с празника и връчи грамоти на над 30 ученици за постигнати отлични и много добри резултати в олимпиади и състезания.
Поздравления за учениците, техните учители и родители!
Пожелаваме им постигането на още много първи места!
Наградени ученици от начален етап:
1. Ерик Соколов, 1кл.;
2. Иван Даутов, 1кл.;
3. Иван Райков, 1кл.;
4. Мартин Дречев, 1кл.;
5. Виктор Пирински, 2 кл.;
6. Селина Катрева, 2кл.;
7. Мария Павлова, 2кл.;
8. Йоана Заранкова, 2кл.;
9. Виктория Кафкова, 2кл.;
10. Радея Ушилкова, 2кл.;
11. Даниел Мечкаров, 2кл.;
12. Кристияна Павлова, 3кл.;
13. Селин Шенгова, 4кл.;
14. Белял Куртев, 4кл.;
15. Георги Божов, 4кл.;
16. Рая Витанова, 4кл.
Наградени ученици от прогимназиален етап:
1. Стела Кавалова, 5кл.;
2. Румен Зейнев, 5кл.;
3. Симона Мавродиева, 5кл.;
4. Мария Дапева, 5кл.;
5. Атанас Литаров, 6кл.;
6. Василена Аврионова, 6кл.;
7. Димитрина Романска, 6кл.;
8. Елена Хазурова, 6кл.;
9. Александра Гулева, 6кл.;
10. Димитър Божов, 6кл.;
11. Анна Франгова, 6кл.;
12. Йорданка Боянова, 6кл.;
13. Ани Боюклиева, 7кл.;
14. Ели Гергова, 7кл.;
15. Константина Параскова, 7кл.;
16. Мариян Гюргаков, 7кл.;
17. Анна Михайлова, 7кл.;