На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Нека бъдем толерантни,
смели и добри.
Нека се усмихнем,
и любовта да ни крепи.
Ако някой е различен –
ти подай ръка.
Примера си личен
показвай на света.