СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА.