НОВОТО ЛИЦЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Настъпи дългоочакваният от всички нас ден!

Днес открихме обновената сграда на нашето училище!

Настоящият ремонт е най-мащабния в историята на училището! Той е на стойност над 3 мл. лв. Строително – ремонтните дейности започнаха на 04.03.2019 г.

В изпълнение на проекта бяха извършени следните дейности: подменен беше изцяло покрива; постави се външна топлоизолация и хидроизолация; сменени бяха вратите, настилките на всички помещения, коридори и стълбища. Бе извършено цялостно шпакловане и боядисване вътре в сградата Обособиха се нови помещения в сутерена – стол за хранене, спортна зала, актова зала със 120 места с обособен отделен външен вход. На входовете са поставиха рампи, осигуряващи достъпна архитектура среда. Построен бе нов физкултурен салон.

Изградени бяха нови електрическа, ВиК инсталации, отоплителна, противопожарна, известителна и озвучителна инсталации, система за видеонаблюдение. Осигурена е качествена интернет връзка и Wi-Fi покритие на цялата сграда.

Изцяло се промени външния облик на училището с новите спортни площадки, модерното и функционално игрище с изкуствена трева и трибуни за 240 зрители. Радост за окото са новите зелени площи и качественото и ефективно осветление на спортните площадки и цялото пространство вътре и около училището. Всички ние, учители и ученици сме още по-щастливи и доволни, че наред с обновяването на сградата в рамките на проекта, се сдобихме с изцяло ново обзавеждане на стойност над 200 000 лв.

Нашият патрон казва „Нима е малко да бъдем само човеци?!“. Ние, учителите знаем, че всичко, което изградим с любов ще трае вечно. Да си пожелаем да съхраним и ползваме съграденото дълги години напред.

НОВОТО ЛИЦЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 6
НОВОТО ЛИЦЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 4
НОВОТО ЛИЦЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 2
Два нови спечелени проекта за нашето училище 5