Информация за приетите ученици в първи клас можете да видите от линка по-долу:

Прием-1-клас-класирани-ученици-за-2020-2021-учебна-година