Два нови спечелени проекта за нашето училище:
  1. За съвместна работа с родителите по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.
  2. За изграждане на площадка по БДП по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.
Поздравления за екипа на Второ ОУ „Гоце Делчев“!