Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.коледна
30.01.2021 г. - 03.02.2021 г.междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.пролетна за І-VII клас

Неучебни дни:

  • 19.05.2021 г. – ДЗИ по Български език и литература
  • 21.05.2021 г. – Втори ДЗИ
  • 25.05.2021 г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Неучебни дни за провеждане на НВО в VII клас:

  • 16.06.2021 г. – БЕЛ
  • 18.06.2021 г. – Математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

  • 04.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

  • 31.05.2021 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
  • 14.06.2021 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
  • 30.06.2021 г. – VII клас ( 18 учебни седмици )