ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

  • Български език и литература – 09 юни 2020 год.
  • Математика – 11 юни 2020 год.
  • Чужд език /по желание на ученика/ – 17 юни 2020 год.

НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 09.00 ЧАСА

Инструктаж за учениците вижте тук: 

Примерни тестове, материали и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОН.