ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

VІІ клас

  • Български език и литература – 16 юни 2021 год.
  • Математика – 18 юни 2021 год.
  • НАЧАЛОТО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 09.00 ЧАСА

Инструктаж за учениците вижте тук

Примерни тестове, материали и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОН.

Анализ на резултатите от НВО 7 клас през последните години: