Страница на ученика

Олимпиади и състезания

ГРАФИК за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година   Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг “Знам и мога” за учениците от ІV клас 25.01.2020 г. 9:00 часа 29.02.2020 г. 9:00 часа 04.04.2020 г. Български език и литература до 15.12.2019 г. 22.02.2020 г. 9:00 часа 05.04.2020 г. Английски език до 20.01.2020 г. 09.02.2020 …

View page »