Седмично разписание

Седмично разписание I – VII клас, II срок 2018-2019 учебна година

Седмично разписание първи клас – II срок

Седмично разписание втори клас – II срок

Седмично разписание трети клас – II срок

Седмично разписание четвърти клас – II срок

Седмично разписание пети клас – II срок

Седмично разписание шести клас – II срок

Седмично разписание седми клас – II срок

 

 

ДОГОВОР :)

Хайде на училищеУчилището:
- Аз ще ти дам нови възможности, нови знания, обич към науката, любов към родината, вяра, надежда за бъдещето, щастие, модерно мислене, лидерство и успехи в живота. ОБЕЩАВАМ!!
Ученикът:
– Аз ще ти дам моето трудолюбие, търпение, отговорност в новото учение, честност, искреност във всяко взаимоотношение, моята енергия, примерно поведение, обич и старание. Обещавам!!