Седмично разписание

Седмично разписание I срок 2018-2019 учебна година

 

 

 

ДОГОВОР :)

Хайде на училищеУчилището:
- Аз ще ти дам нови възможности, нови знания, обич към науката, любов към родината, вяра, надежда за бъдещето, щастие, модерно мислене, лидерство и успехи в живота. ОБЕЩАВАМ!!
Ученикът:
– Аз ще ти дам моето трудолюбие, търпение, отговорност в новото учение, честност, искреност във всяко взаимоотношение, моята енергия, примерно поведение, обич и старание. Обещавам!!