↑ Return to Документи

Бюджет

Информация за изпълнение на делегиран бюджет към 31.03.3020г.

Утвърден бюджет – 2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019г

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019г

Утвърден бюджет за 2019 година

Утвърден бюджет за 2018 г.

Утвърден бюджет за 2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31-03-2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2018г.

Информация за изпълнение на делегиран бюджет до 30.06.2018 г. 

Информация за изпълнене на делегиран бюджет до 30.09.2018 г. 

Информация за изпълнение на делегиран бюджет до 31.12.2018