Документи

 

Административни услуги

Информация за предлагани административни услуги от Второ ОУ “Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев   Информация за приемане и преместване Информация за издаване на дубликати Информация за признаване на документи от чужбина I – VI клас Информация за валидиране

View page »

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019г. Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019г Утвърден бюджет за 2019 година Утвърден бюджет за 2018г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31-03-2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет …

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар 2018-2019 График за провеждане на контролни и класни работи – II срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧК за работа с родители – II срок 2018-2019 График за провеждане на ФУЧ-СИП – II срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧФВС – модул спортни игри I срок 2018-2019 График за провеждане на консултации – …

View page »

Правилници

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2018-2019 Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019 Годишен план за дейността на училището 2018-2019 Програма за целодневна организация на учебния ден 2018-19 Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане от училище Мерки за повишаване …

View page »