Документи

 

Административни услуги

Информация за предлагани административни услуги от Второ ОУ “Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев   Информация за приемане и преместване Информация за издаване на дубликати Информация за признаване на документи от чужбина I – VI клас Информация за валидиране

View page »

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2019г Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2019г. Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019г Утвърден бюджет за 2019 година Утвърден бюджет за 2018г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31-03-2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет …

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар 2019-2020 График за провеждане на контролни и класни работи – I срок  График за провеждане на часове за ДЧК – I срок График за провеждане на часове по ФУЧ – I срок График за провеждане на часове за консултации – I срок График за провеждане на родителски срещи – I срок   График на …

View page »

Правилници

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2019-2020 Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020 Годишен план за дейността на училището  2019-2020 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019-20 Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане от училище 2019-2020г. Мерки …

View page »