Документи

 

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

  Утвърден бюджет за 2018г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31-03-2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2018г. Информация за изпълнение на делегиран бюджет към 30.06.2018 Информация за …

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар 2018-2019 График за провеждане на контролни и класни работи I срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧК, за работа с родители I срок 2018-2019 График за провеждане на часовете по ФУЧ-СИП I срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧФВС – модул спортни игри I срок 2018-2019 График за провеждане на консултации I срок …

View page »

Правилници

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2018-2019 Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019 Годишен план за дейността на училището 2018-2019 Програма за целодневна организация на учебния ден 2018-19 Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане от училище Мерки за повишаване …

View page »