Документи

 

Утвърден бюджет за текущата година

Бюджет

  Утвърден бюджет за 2018г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31-03-2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2017г. Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2018г.        

View page »

График за консултации през II срок на учебната 2014-2015 г.

Графици

Спортен календар 2018-2019 График за провеждане на контролни и класни работи I срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧК, за работа с родители I срок 2018-2019 График за провеждане на часовете по ФУЧ-СИП I срок 2018-2019 График за провеждане на ДЧФВС – модул спортни игри I срок 2018-2019 График за провеждане на консултации I срок …

View page »

Правилници

Стратегия за развитие на училището Правилник за дейността на училището 2018-2019 Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019 Годишен план за дейността на училището 2018-2019 Програма за целодневна организация на учебния ден 2018-19 Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи Програма за превенция на ранното напускане от училище Мерки за повишаване …

View page »