↑ Return to Проекти

НП – Олимпиади

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Целева група – IV клас с ръководител Николина Бараклийска