Проекти

logo-0С цел да се осмисли свободното време на учениците чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа ЕСФ, Програма “Развитие на човешките ресурси” и МОН осъществяват съвместно в българското училище Проект “УСПЕХ”.

2 ОУ е включено в Проект “УСПЕХ” и за трета година педагози, професионалисти, ще развиват в учениците допълнителни знания, умения, компетентности съобразно техните интереси и потребности.

Това е път, който ще извървим за поредна година, за да повишим мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес.

През 2013/2014г. единадесет извънкласни и извънучилищни дейности ще обхванат 151 деца 1-8 клас.

ИМЕНАТА НА КЛУБОВЕТЕ И СЕКЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ” ЗА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

АЗ ФОТОГРАФЪТ – ръководител Стояна Тюхкова

ПРИРОДАТА В ОБЕКТИВА – ръководител Мария Мингова

ГРЪЦКИ ЕЗИК И КУЛТУРА – ръководител Валентин Атанасов

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ СВЯТ – АЗ УЧА АНГЛИЙСКИ – ръководител Величка Иванова

АЗ И СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН – ръководител Величка Иванова

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ – ръководител Велина Пендичева

ЗАЕДНО СРЕД ПРИРОДАТА – ръководител Стояна Тюхкова

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ, ОРИЕНТИРАНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИРОДАТА – ръководител Мария Мингова

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ. ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ – ръководител Ваня Ролева

КИНОСВЯТ – ръководител Валентин Атанасов

В групите са включени ученици, представили заявления за участие, подписани от родител/настойник.

На страницата на УСПЕХ ще можете да се запознавате с тяхната дейност.

НП – Олимпиади

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” МОДУЛ “ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА Целева група – IV клас с ръководител Николина Бараклийска

View page »

лого подкрепа за успех

Проект Подкрепа за успех

    Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ І. Училищен екип за организация и управлиние  / УЕОУ/  по  Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във ІІ ОУ «Гоце Делчев», град Гоце Делчев  за  учебната 2019/2020 г., както следва: …

View page »

Успех

Проект Успех

 ЗАЩО КЛУБ “КИНОСВЯТ”? Киното e най-предпочитаната от младите хора форма на изкуство.  То оказва огромно влияние върху изграждането им,  формирането на манталитета и ценностната система на съвременния човек, на съвременния европеец и българин. Просто е трудно обяснимо, защо след като сме убедени, че всеки завършил училище трябва да е чел “Тартюф” или “Бай Ганьо”, не …

View page »

download

Твоят час

                                            Aнкетнa карта приложение 1; Заявление – Твоят час   I. Обществен Съвет  по проекта ”Твоят час”: Сергей Тричков- председател Стоян Ланев- секретар Катерина Бозова- член Ани Тоцкова- член Огнян Лазаров-член.     II.  Дейности по интереси и …

View page »