НПГ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Прием на НПГ “Димитър Талев” в VІІІ клас за учебната 2020/2021г.

НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"

1. Организация на туризма и свободното време - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение/с разширено изучаване на английски език/

2. Оперативно счетоводство - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение/с разширено изучаване на английски език/

3. Компютърна техника и технологии - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение/с разширено изучаване на английски език/

4. Приложно програмиране - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение/с разширено изучаване на английски език/

5. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма на обучение

Допълнителен прием на НПГ “Димитър Талев” в ХІ клас за учебната 2020/2021 г.

1. Профил “Хуманитарни науки” - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма

2. Профил “Икономическо развитие” - 1 паралелка, 26 ученици, дневна форма