ПМГ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Прием на ПМГ “Яне Сандаски” в VІІІ клас за учебната 2020/2021г.

poster-2020