Обучение от разстояние в електронна среда

ВАЖНО!

От 21.04.2020г., след Великден учебния процес ще продължи по седмично разписание за втори срок. Вземат се всички часове с продължителност 20мин. в начален етап и 30 минути. в прогимазиален момент. Начало в учебните часове – 9.00ч.

Указания за водене на учебен процес за период от 13 до 16 април

във Второ ОУ „Гоце Делчев“

 

Учебните часове ще се провеждат при олекотен режим.

1. За начален етап от I до IV клас – Начало на часовете 9,00 часа. Всеки ден – 2 часа по 20 минути.

2. За V и VI клас – Начало на часовете 9,00 часа. Всеки ден – 2 часа по 30 минути.

3. За VII клас – часовете се водят от учители по БЕЛ и математика по график. Начало в часовете 9.00 часа. Всеки ден – 2 часа по 30 минути -БЕЛ и 2 часа по 30 минути - математика.

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

От 16.03.2020г. обучението се на учениците от Второ OУ „Гоце Делчев“ ще се провжда от разстояние / дистанционно / в електронна среда, като за целта се използва платформа за Zoom https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html , Школо https: / /www.shkolo, bg , затворени групи по паралелки в социалните мрежи и всички възможни други ресурси.

график дистанционно обучение 1 клас

график дистанционно обучение 2 клас

график дистанционно обучение 3 клас 

график дистанционно обучение 4 клас

график дистанционно обучение 5а

график дистанционно обучение 5б

график дистанционно обучение 5в

график дистанционно обучение 6а

график дистанционно обучение 6б

график дистанционно обучение 6в

график дистанционно обучение 7а

график дистанционно обучение 7б

 

ВАЖНО!

Всички ученици и родители могат да получат консултации от преподаватели, чрез използваните електронни платформи, приложения или по телефона.

Използвани електронни ресурси:

1.  Издателство “Просвета” – Безплатни електронно четими варианти на учебниците ;
2.  Издателство “Просвета” – „УЧИМ ОНЛ @ ЙН С УЧИТЕЛ” – В помощ на учениците ;

3.  Уча се ;

4.  Klett – Материали за учители ;

5.  Школо ;

6.  Национална електронна библиотека ;

7. Авторски разработки, електронни продукти.

Актуална информация можете да получите:

1. В сайта на Второ ОУ „Гоце Делчев“ на адрес:  https://vtoro-ou-gd.com/

2. Фейсбук страницата на училището:   https://www.facebook.com/2.ou.gd/