Олимпиади и състезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2019/2020 година

 

Олимпиада

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

“Знам и мога” за учениците от ІV клас 25.01.2020 г.
9:00 часа
29.02.2020 г.
9:00 часа
04.04.2020 г.
Български език и литература до 15.12.2019 г. 22.02.2020 г.
9:00 часа
05.04.2020 г.
Английски език до 20.01.2020 г. 09.02.2020 г.
9:00 часа
28.03.2020 г.
Математика до 14.12.2019 г. 01.02.2020 г.
9:00 часа
10.04. – 13.04.2020 г.
Информационни технологии до 12.01.2020 г. до 08.03.2020 г. 08.05. – 10.05.2020 г.
История и цивилизация до 19.01.2020 г. 29.02.2020 г.
9:00 часа
24.04.-26.04.2020 г.
География и икономика до 19.01.2020 г. 22.02.2020 г.
14:00 часа
25.04. – 26.04.2020 г.
Физика до 12.01.2020 г. 22.02.2020 г.
9:00 часа
03.04. – 05.04.2020 г.
Астрономия до 12.01.2020 г. 16.02.2020 г.
14:00 часа
24.04. – 26.04.2020 г.
Химия и опазване на околната среда до 21.01.2020 г. 16.02.2020 г.
9:00 часа
21.03. – 22.03.2020 г.
Биология и здравно образование до 31.01.2020 г. 23.02.2020 г.
9:00 часа
28.03. – 29.03.2020 г.

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

ГРАФИК

за провеждане на националните състезания

през учебната 2019/2020 година

 

Състезание

Вид на състезанието, място и време на провеждане

Математика 1. Математическо състезание “Европейско кенгуру”, 19.03.2020 г., 12:00 ч.Национален кръг, 01.06.2020 г. – РУО – София – град

2. Пролетни математически състезания

ІV клас, 28.03.2020 г.
V – VІ клас, гр. Плевен, 27.03 – 29.03.2020 г.

VІІ – VІІІ клас, гр. Русе, 27.03 – 29.03.2020 г.

3. Математическо състезание за ученици от ІV клас “Млади таланти”, 09.05.2020 г.

Информационни технологии Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов” – 29.11 – 01.12.2019 г., гр. София
Физика 1. Есенно национално състезание по физика, 08.11 – 10.11.2019 г., РУО – Велико Търново2. Национално състезание “Турнир на младите Физици”, 07.02 – 09.02.2020 г., РУО – Перник

3. Пролетно национално състезание по физика, 13.03 – 15.03.2020 г. , РУО – София-град

Природни науки и екология 1. Представяне и защита на проекти, 22.11 – 24.11.2019 г., РУО – Търговище
2. Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас, 06.06. – 07.06.2020 г., РУО – София-град
Ключови компетентности по природни науки Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 15.11 – 17.11.2019 г., РУО – София-регион, Копривщица
Технологии “Виртуално предприятие” – 10.04 – 11.04.2020 г., РУО – София-град
Английски език Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език:
Общински кръг – до 14.10.2019 г.
Областен кръг – до 21.10.2019 г.
Национален кръг – 09.11 – 10.11.2019 г.
Религия Национален конкурс “Бог е любов”, Областен кръг до 01.04.2020 г.
Национален кръг – юни 2020 г.
Музика Национално състезание Музикална игра “Ключът на музиката”
Общински кръг – 24.01.2020 г.
Областен кръг – 21.02.2020 г.
Национален кръг – 20.03 – 22.03.2020 г., гр. Пловдив

Регламенти национални състезания може да видите в сайта на МОН