↑ Return to НВО

4 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Іклас

  • Български език и литература – 10 май 2018 год.
  • Математика – 14 май 2018 год.
  • Човекът и обществото -  16 май 2018 год.
  • Човекът и природата -  17 май 2018 год.

 

Примерни тестове за НВО за 4 клас можете да намерите на сайта на МОН.