↑ Return to НВО

4 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Іклас

  • Български език и литература – 27 май 2020 год.
  • Математика – 28 май 2020 год.

 

Примерни тестове за НВО за 4 клас можете да намерите на сайта на МОН.