Занимания по интереси

 

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, гр. Гоце Делчев

бул. ”Гоце Делчев” №13; тел.:0751/60294; факс 0751/60299;

e-mail: oy2_gd@abv.bg, web site: vtoro-ou-gd.com

СПИСЪК

На групи за занимания по интереси

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

 

Име на клуб Възрастова група Тематична област 
1. Народни танци  3 клас Изкуства и култура
2. Млад журналист  3 клас Технологии
3. English club  5 клас Технологии
4. Звездички  5 клас Изкуства и култура
5. Светът такъв, какъвто го обичам  6 клас Природни науки
6. Вокално-инструментална група ,,Чучулига”  5 – 6 клас Изкуства и култура
7. Млад еколог 6 -7 клас Екологично образование и здравословен начин на живот
8. Млад предприемач  7 клас Технологии
9. Звезди  6 – 7 клас Изкуства и култура
10. Математическо моделиране  7 клас Математика
11. Еко маниаци  5 – 6 клас Технологии
12. Православно вероучение  2 – 4 клас Гражданско образование