НВО

4 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ІV клас Български език и литература – 27 май 2020 год. Математика – 28 май 2020 год.   Примерни тестове за НВО за 4 клас можете да намерите на сайта на МОН.    

View page »

7 клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VІІ клас Български език и литература – 15 юни 2020 година. Математика – 17 юни 2020 година. Чужд език / по желание на ученика / -  2020 година – отпада НАЧАЛО НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ Е 09.00 ЧАСА Инструктаж за учениците:  instr_uchenik_NVO7_ Примерни тестове, материали и допълнителна информация можете …

View page »