↑ Return to Документи

Административни услуги

Информация за предлагани административни услуги от Второ ОУ “Гоце Делчев”,

 гр. Гоце Делчев

 

Информация за приемане и преместване

Информация за издаване на дубликати

Информация за признаване на документи от чужбина I – VI клас

Информация за валидиране