Прием първи клас

Всичко е първо е красиво: 

Първа песен, първи час! 

Ала няма по – красиво

От детето в първи клас!

Уважаеми родители,

Ако Вие:

  • Имате първокласник и търсите най-добрия старт в обучението за него…
  • Сте амбициозни и отговори родители…
  • Желаете децата Ви учейки се днес, да успеят утре …
  • …… ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ е училище за ваше дете.

 

»  Второ ОУ ” Гоце Делчев “е с утвърдени традиции, където се трудят квалифицирани специалисти-педагози, доказали се в практиката си.

»Училището предлага целодневно обучение за ученици от  I до  VI  клас. 

»От 2020/21 учебна година Второ ОУ “Гоце Делчев” ще има обновена и модерна материално-техническа база.

ПЛАН – ПРИЕМ 2020-2021 учебна година

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец от училището;
2. Удостоверение за настоящ адрес;
3. Акт за раждане- оригинал / копие (за сверяване на данни);
4. Лична карта на един от родителите – оригинал / копие (за сверяване на данни);
5. Удостоверение за завършена подготвителна група-оригинал. / Декларация от родител.
Заявление за записване в 1 клас 2020-2021

Заявление за ЦДО -1 клас 2020-2021

Заявление за РП -1 клас – 2020-2021

Декларации от родители

Допълнителни документи по критерии:

  1. Оригинална медицинска документация / решение на ТЕЛК;
  2. Копие от Акт за смърт на родител;
  3. Удостоверение от съответното училище по Админ;
  4. Служебна бележка от работодателя.

Представаме Ви екипи учители за първи клас за учебната 2020/2021 г.:

Виолета Гавалюгова, Елена Петкова, Ана Тоцкова, Петя Костова

 

******

ВАЖНИ СРОКОВЕ

1. Подаване на документи от родители / настойници за записване на деца в първи клас в училището.
                                                                                                    СРОК: от 29 май до 16 юни 2020 г.
2. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училището.
                                                                                                 СРОК: след 17 часа на 18 юни 2020 г.
3. Записване на класираните ученици.
                                                                                           СРОК: на 19, 22 и 23 юни 2020 г.
4. Обявяване на свободни места след първо класиране.
                                                                                        СРОК: след 17 часа на 23 юни 2020 г.
5. Попълване на свободните места.
                                                                 СРОК: 24 -26 юни 2020 г.
6. Обявяване на останалите свободни места.
                                                                                     СРОК: след 17 часа на 26 юни 2020 г.
(Свободните места могат да се запълват до 15 септември, след подаване на заявление и представяне необходимите документи.   )

Второ ОУ „Гоце Делчев” е

стабилна основа на Вашето и

на децата Ви успешно бъдеще!

 ******

 

Прочетете тази книга : Книжка за родители – 1 клас

***

Игротека 02Игротека 03

Игротека 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******