Колектив

Име, Презиме Длъжност
Цветанка Петричкова Директор
Сергей Тричков, Мариана Чолакова, 

Александра Милева

Заместник-директор учебната дейностСчетоводител

Касиер – домакин

Мария Стаматова - портфолио Педагогически съветник
Виолета Гавалюгова - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Наталия Джингарова - портфолио
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Йорданка Шарланджиева - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Вангелийка Жбантова - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Катерина  Даракчиева - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Росица Кондева - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Светла Попова - портфолио
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Катя Киримова - портфолио
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Илко Мавродиев - портфолио Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Стоян Ланев - портфолио Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Йорданка  Камишева - портфолио Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Гергина Матева - портфолио
Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Николина  Бараклийскапортфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Галя Чонгова – Стойкова
Старши учител по Български език и литература
Петрана Левакова - портфолио Старши учител по Български език и литература
Величка Иванова - портфолио Старши учител по Английски език
Иванка Вангелова - портфолио Старши учител по Английски език
Стойка Гемеджиева - портфолио Старши учител по Руски език
Антоанета Дерменджиева - портфолио Старши учител по Немски език
Юлия Алмишева - портфолио Старши учител по Математика
Николина  Менова - портфолио Старши учител по Математика, възпитател прогимназиален етап
Катерина Бозова Старши учител по Физика и астрономия
Борислав Окманов - портфолио Старши учител по Информатика и информационни технологии
Ваня Ролева - портфолио
Старши учител по Природни науки
Добринка  Бацалова - портфолио Старши учител по Биология и здравно образование
Екатерина МанолевапортфолиоЦветана Димова -  Старши учител по История и цивилизация
Мария Спириева - портфолио Старши учител по География и икономика
Димитър Георгиев - портфолио Старши учител по Музика
Стояна Тюхкова - портфолио Старши учител по Изобразително изкуство
Айрие Ходжова портфолио Старши учител по Физическа култура и спорт
Мария Мингова - портфолио Старши учител по Технологии
Елена Язикова - портфолио Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Елена Петкова - портфолио Възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ана Кръстина - портфолио / Мария Ушилкова Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Велина Пендичева - портфолио Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Маргарита Хрисимова - портфолио

Таня Шопова -

Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иван Хрисимов - портфолио Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ана Тоцкова - портфолио

Виктория Павлова - портфолио

Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Старши възпитател, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Василена Узунова - портфолио Учител по физика, възпитател прогимназиален етап
Крум Дамянов -   Учител, начален етап, религия