За учители…

statuq

“Образованието е като Статуята на свободата: изкуство, пиедестал и конструкция. Изкуството на преподаването е добре изучено и обяснено от множество теории. Най-добрите от тях ни дават идеи как преподаването да бъде смислено и разбираемо. Пиедесталът е ясна формулировка на това, какво трябва да бъде научено. Конструкцията е невидимият скелет, който поддържа и крепи доброто преподаване”.

 Мили учители,
Настоящата страница цели да Ви подпомогне в образователното дело чрез полезни съвети, идеи, методични игри… За по-голямо улеснение материалите ще бъдат събрани на едно място – точно тук. Полезните файлове можете да запаметите на своя домашен компютър и да ги използвате много пъти.  

Благодарим на нашите приятели от “Корпус на мира”, България, които ни предоставиха своята информационна банка, която ще бъде популяризирана чрез сайта на Второ Основно Училище “Гоце Делчев”. 

20 грешки допускани от учителя по време на урок

1. Монотонност при обяснението на урока.
2. Обясняване на ключови моменти с наведена глава.
3. Лоша организация на урока – учителят през цялото време търси нещо.
4. Липса на разнообразие на дейностите.
5. Липса на динамика на действията и взаимодействието учител – ученици.
6. Учителят възприема децата като едно цяло, а не като отделни личности.
7. Често обръщане към децата с обвинения (вечно закъсняваш, вечно забравяш, постоянно разговаряш, никога нищо не изпълняваш…)
8. Липса на оценяване на учениците по време на урока. Децата трябва да бъдат поощрявани.
9. Липса на оценка на самия урок. Учителят трябва да отчита за себе си успешните моменти, както и пропуските и слабостите с цел подобряване на работата.
10. Реч, изпълнена с изобилие от цитати, правила, формулировки, които са трудни са усвояване и за слухово възприемане от децата. Речта на преподавателя трябва да бъде понятна, проста и достъпна за учениците от всяка възраст.
11. Простите неща не бива да се обясняват твърде дълго.
12. Запомнете, че всичко, което започва лошо свършва още по-лошо.
13. Повторението (преговорът) на изучения материал е по-целесъобразно да се прави в началото на урока, отколкото в края, за да могат децата да си отидат под впечатленията на новата тема.
14. Преподавателят не бива да привързва децата към себе си.
15. Ако по време на урока липсва практическо участие или творческа активност на децата, то те не го оценяват, т.е. губи се интересът им.
16. Ако някое дете не е било по време на урока, но се е появило по-късно, не бива да го упреквате, а е по-добре да кажете: „Колко жалко, че те нямаше. Липсваше ни.”
17. Не бива да се подценяват или надценяват децата. Трябва винаги да се отчитат способностите и физическите им възможности.
18. Владеейки динамиката на урока, преподавателят трябва строго да следи за предварителния план. Не бива да се увлича и да изпуска ситуацията от контрол. Трябва да усеща аудиторията и да не се опитва в един урок да разкаже всичко интересно, което той знае по тази тема.
19. Случва се преподавател, особено с философски начин на разсъждение, предпочитащ авторския стил на работа, да се отклони от основния обект на урока. Това обикновено става, когато се включват много излишни ярки и впечатляващи примери и мисли, което води до загубване на вниманието на децата и връзката с изучаваната тема.  Децата може да станат разсеяни, претоварени с огромния обем информация, който не са в състояние да поемат. И само някои от тях ще съхранят способността си да отговарят, да разсъждават над предложени въпроси след такава мозъчна атака.
20. Развитието на урока трябва да има такъв порядък, че предвиденото да не води до изгубване на тематическата връзка в общата схема на построяване на урока, където главното е темата, която трябва да пронизва целия урок и да е като ос, около която всичко се върти.

 ПСИХОЛОГИЯ: ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ

През 1956г. Бенджамин Блум създава система известна като таксономията на Блум. Това е начин за представяне на задачи за учениците, като започваме от уменията за мислене на най-основно ниво и преминаваме към по-високо ниво. Представянето на информацията по този начин позволява на учениците да усвояват информацията постепенно, стъпка по стъпка. Структурирайки вашия урок чрез използване на таксономията на Блум, вие ще можете да представите информацията в урока по такъв начин, че основните факти да бъдат обхванати многократно.
Таксономията е ефективна по всички предмети: математика, чужди езици, история, естествени науки – химия, биология, физика – както и литература. Дава възможност на учениците да учат урока чрез много способи и да възприемат информацията по различни начини.

Вижте прикаченият файл стр. 4-9 Помагало; В помощ на учителя

ПСИХОЛОГИЯ: ХОРАТА УСВОЯВАТ ЗНАНИЯТА ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ

Хауърд Гарднър е развил теорията за осем различни типа интелигентност. Идеята, заложена в теорията на Гарднър за множествените интелигентности, може лесно да се приложи във всеки клас.  Тази теория дава възможност за една по-богата учебна среда за всички, показва нуждата да сменяме често своите методи на преподаване: лекции, дейности, работа по групи, самостоятелна работа и т.н., за да се чувства и учителя по-удобно в класната стая.

Вижте прикаченият файл стр. 9-12 Помагало

 Можете да прочетете още:
* Диференцирано обучение
* Графични нагледни помагала
* Адаптиране на учебници и материали
* Работа с ученици със специални образователни потребности
* Съвети относно ученици-билингви
* Управление на класната стая
* Успешна работа по групи

Кои са “ранните предупредителни сигнали” за неспособности за учене?

Деца с неспособност за учене проявяват голяма поредица от сигнали. Това включва проблеми при четене , смятане, разбиране, писане, говорене на даден език или мисловни способности. Хиперактивност, невнимателност и координираност на възприятията могат също да се отнесат към категорията неспособност за учене, но сами по себе си те не са. Първоначалната характеристика на неспособността за учене е: тя е разликата между постиженията на детето в някои области и неговата цялостна интелигентност.
Неспособността за учене често се проявява като разрушителни навици в клас. Следващият файл съдържа похвати систематизирани, за да подобрят навиците на тези деца и да им осигурят увереността, която им е необходима, за да изградят положителни навици.

Вижте прикаченият файл: Обучителни затруднения

 Игра „Спомен”

Вид: За края на многодневно обучение/лагер
Възраст: 12 +
Време: 15-20 мин.
Брой участници: 6 +
Техника: Един лист, химикалка, топлийка за всеки участник
Правила: Всички помагат един на друг да закачат един лист на гърба си. Всеки пише на листите на другите нещо хубаво за този човек. След играта всички четът посланията.
Място: Може в малка стая.
Безопасност: Внимавай с топлийките.

Още игри ще намерите в прикачените файлове:
Книга за игри
Кратка книга за игри

Следващите игри и дейности имат за цел да помогнат хората и да се увеличи тяхната съпричастност, разбиране и приемането на ония, които имат особени потребности, в резултат на физически, психически, неврологични и / или емоционални проблеми. Всяка едно занимание е последвано от дискусия, а не лекция, за да се помогнат децата в техния опит и да могат да прилагат в ежедневието това което са научили. ИГРИ

Стратегии за работа с деца от Аутистичния спектър

Различия – Внимание – Мислене – Разбиране – Организиране – Сетивност – Емоционалност – Приятелства.
Следващите две помагала акцентират върху обгрижването на децата чрез развиване на решения вместо фокусиране върху проблеми. При разработването на програми с помощта на този процес трябва да се има грижа така че, всички деца да се възползват от равноправно обучение, възможност да осъществят потенциала си и правото да постигнат щастие в живота.

Вижте материалите:
Стратегии за работа с деца от аутистичния спектър
Ръководство

Ако сте учител по английски език не пропускайте да си свалите следващите помагала! :)

Teaching English to children through age 14
Hands-on activities for the classroom
FUN WITH THE LITTLES
Elementary English Curriculum Uzbekistan
Conversational Handbook of Teaching University English
Educational Activities handouts
Games

“ВЛАДЕЕНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК Е ДЪРВО, ОТ КОЕТО ВИНАГИ БЕРЕМ ПЛОДОВЕ” - неизвестен мъдрец.

 Седмично разписание II срок 2012-2013