Спортен календар 2019-2020
График за провеждане на контролни и класни работи – I срок 
График за провеждане на часове за ДЧК – I срок
График за провеждане на часове по ФУЧ – I срок
График за провеждане на часове за консултации – I срок
График за провеждане на родителски срещи – I срок
 

График на учебното време за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.

есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

коледна

05.02.2020 г.

междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

пролетна за І-VII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по Български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

25.05.2020 г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Неучебни дни за провеждане на НВО в VII клас:

09.06.2020 г. – БЕЛ

11.06.2020 г. – Математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. – VII клас ( 18 учебни седмици )