Спортен календар 2018-2019
График за провеждане на контролни и класни работи – II срок 2018-2019
График за провеждане на ДЧК за работа с родители – II срок 2018-2019
График за провеждане на ФУЧ-СИП – II срок 2018-2019
График за провеждане на ДЧФВС – модул спортни игри I срок 2018-2019
График за провеждане на консултации – II срок 2018-2019
 

График на учебното време за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

есенна

22.12.2018 г. – 01.01.2019 г. вкл.

коледна

02.02.2019 г. – 05.02.2019 г. вкл.

зимна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

пролетна за І-VII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по Български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

25.05.2019 г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Дни за провеждане на НВО в VII клас:

17.06.2019 г. – БЕЛ

19.06.2019 г. – Математика

21.06.2019 г. – НВО по чужд език /по желание на ученика/

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V-VI клас ( 16 учебни седмици )

28.06.2019 г. – VII клас ( 18 учебни седмици )