Спортен календар
График за провеждане на контролни и класни работи II срок
График за провеждане на ДЧК, за работа с родители II срок
График за провеждане на часове по ФУЧ-СИП II срок
График за провеждане на часа по ФВС – модул туризъм и спортни игри II срок
График за провеждане на консултации II срок
 

График на учебното време за учебната 2017/2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. зимна
31.03.2017 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-VII клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по Български език и литература и НВО в VII клас по Български език и литература

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. – V-VII клас ( 16 учебни седмици )